Projeleri

Projeleri

Herkese sağlık güvencesi


 - Herkesin özel aile hekimi olacak. Gerekiyorsa hasta istenilen sağlık kurumlarına sevk edilecektir.

 - Her Vatandaş sağlık imkanlarından ücretsiz olarak yararlanacak Genel Sağlık Sigortası uygulanacaktır; Yeşilkart uygulamasına gerek duyulmayacaktır.

 - Hekimlerin ve sağlık personelinin maaşı en az iki katına çıkarılacaktır.

 - Bölgelerarası hekim ve sağlık personeli açığı süratle kapatılacak, bunun için hekimler özendirilecek.

 - İlaç sanayi ve sağlık ürünleri teknolojisi geliştirilecek ve ihracata dönük yatırımlar hayata geçirilecektir

Gençlik ve Aile

 - Faizsiz bir yıl geri ödemesiz yuva kredisi: Evlenmek ve yuva kurmak isteyen genç eşlere ev kurma desteği sağlanarak sağlıklı aile yapımızın korunması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Evlenmek isteyen ve imkanı olmayan eşler, bir yıl geri ödemesiz, ikinci ve üçüncü yılda taksitle ödeme koşulu ile yuva kredisi alarak evliliğini yapabilecektir. Evlenmek isteyen yoksul gençlere ise karşılıksız yardım yapılacaktır.

 - Her mahalleye sağlık ocağı, sağlık ocağından diğer hastanelere sevk imkanı tanınarak kadın ve çocuklarımızın sağlık hizmeti yerinde verilecektir.

 - Kimsesiz yaşlılara maaş bağlanacaktır. Geçimleri devlet garantisinde olacaktır. Şehit yakınlarına, kimsesiz çocuklara, özürlü ve dul kadınlara maaş bağlanacaktır. Özürlü ailelere ilaç ve bakım masrafları karşılanacaktır.

 - Kadınlara beldelerde kültürel ve sportif faaliyetler yapabilecekleri çocuklarını eğlendirebilecekleri sosyal merkezler açılacaktır.

 - Ev hanımlarına beceri kursları ile belli beceriler kazandırılacak. ve el becerilerine sahip iş yapmak isteyen ev hanımlarına ihtiyaç duydukları makine için finans desteği sağlanacaktır.

 - Ev hanımlarına prim ödemeksizin emekli olma hakkı verilecektir.

 - Doğum yapan her anneye ortalama bir memur maaşı kadar doğum yardımı yapılacaktır. Her doğan çocuk için vasat memur maaşının beşte biri kadar çocuk yardımı yapılacaktır. Bu yardım çocuğun iş sahibi olmasına kadar devam edecektir.


Tarım ve Hayvancılık teşvikleri

 - Tarım kesimine ürününe karşılık, faizsiz avans verilecektir.

 - Tarım kesiminin borçlarının faizleri kaldırılacaktır.

 - Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza faizsiz teşvik ve üretim kredileri verilecektir. Tarım, ormancılık, hayvancılık, denizcilik kesimle...